Cesta k lepším projektom zameraným na podporu podnikavosti mladých ľudí je kombinovaný vzdelávací program zameraný na hodnotenie aktivít na podporu podnikavosti mladých ľudí. 

Hlavným zámerom kurzu je býť pro účastníkov sprievodcom pri praktickom využití týchto nástrojov. 

Za týmto účelom sme vytvorili radu pomocných materiálov pre organizácie, ktorých cieľom je rozvíjať a/alebo zvyšovať podnikateľské zručnosti mladých ľudí, praktické nástroje pre meranie a neustále zlepšovanie dopadu ich projektov. Cieľom tohto kurzu je tak pomôcť vám realizovať aktivity a projekty zamerané na podnikavosť čo najlepšie, a to vďaka kvalitnému hodnoteniu.

Tento kurz je doplnkom k nášej 

Príručke pre hodnotenie projektov na podporu zamestnávania mladých ľu 

a vedie študentov informáciami, ktoré sa musia naučiť, aby mohli hodnotiť svoje vlastné projekty a / alebo akcie.