Cesta k lepším projektům zaměřeným na podporu podnikavosti mladých lidí je kombinovaný vzdělávací program zaměřený na evaluaci aktivit na podporu podnikavosti mladých lidí. 

Hlavním cílem kurzu je být pro účastníky a účastnice průvodcem pro praktické využití nástrojů z naší Příručky pro evaluaci podpory podnikavosti mladých lidí.

Kurz a příručka slouží organizacím, jejichž cílem je rozvíjet a/nebo zvyšovat kvalitu evaluace projektů zaměřených na podporu podnikatelských dovedností mladých lidí (ve věku 15–24 let), kteří se více než jiné věkové skupiny ve Visegrádském regionu potýkají s problémy ve fázi přechodu mezi školou a zaměstnáním.


Tento kurz je doplňkem k naší

Příručce pro evaluaci zaměstnávání mladých lidí

a provádí studentky a studenty informacemi a postupy, které je třeba si osvojit, aby mohli dobře hodnotit vlastní projekty a aktivity podporující zaměstnávání mladých lidí do 29 let.