Tools for evaluation of youth employment and entrepreneurship support actions

Twoja droga do lepszych projektów wspierających przedsiębiorczość młodych to kurs e-learningowy, którego celem jest rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia ewaluacji projektów wspierających przedsiębiorczość młodych.

Zadaniem kursu i organizowanych łącznie z nim warsztatów jest przygotowanie uczestników do używania praktycznych narzędzi, które są zawarte w „Przewodniku po ewaluacji projektów wspierających przedsiębiorczość młodych”.

Narzędzia te zostały opracowane z myślą o organizacjach zajmujących się rozwijaniem szeroko rozumianej przedsiębiorczości wśród młodzieży, aby mogły one prowadzić ewaluację swoich działań/projektów. Zebrane w ramach ewaluacji informacje przyczynią się do poznania faktycznych efektów tych projektów oraz dostarczą wskazówek jak można zwiększyć ich jakość i skuteczność w osiąganiu założonych celów.

Ten kurs jest kursem uzupełniającym nasz NARZĘDZIOWNIK EWALUACYJNY
i prowadzi uczniów przez informacje, których muszą się nauczyć, aby móc ocenić własne projekty i / lub działania.